biuro@fingate.pl 22 734 05 87

Menu

Usługi Księgowe

Fin Gate prowadzi księgi rachunkowe w zakresie:

1pełnej księgowości,

2książki przychodów i rozchodów,

3ryczałtu.

Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.

Usługi Dla Działalności Gospodarczej

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z regulacjami podatkowymi i zasadami rachunkowości,
 • Dostarczanie wszelkiego rodzaju wyjaśnień dotyczących zagadnień podatkowych w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • Weryfikacja dokumentów księgowe pod względem formalnym, księgowym i podatkowym,
 • Przygotowanie i złożenie w urzędach skarbowych wymaganych deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży wymaganych przez prawo do wyliczania VAT,
 • Obsługa korespondencji z podmiotami podatkowymi,
 • Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych,
 • Współpraca z audytorem podczas badania sprawozdania finansowego
 • Weryfikacja ksiąg rachunkowych, przejmowanych od innego podmiotu, lub od księgowości wewnętrznej przedsiębiorstwa, pod względem poprawności ewidencji księgowej i poprawnego rozliczenia podatków,
 • Sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań rocznych, kwartalnych, miesięcznych,
 • Wewnętrzne raporty rachunkowości zarządczej,

Usługi dla osób fizycznych

  • Pomoc w odzyskiwaniu budowlanego VAT,
  • Rozliczanie rocznych PIT
Copyright © 2012, Mage - Marketing Agency by Tomasz Szczepański