biuro@fingate.pl 22 734 05 87

Menu

Doradztwo gospodarcze

FIN-GATE zapewnia kompleksowe usługi konsultingowe, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój firm.

FIN-GATE współpracuje z Audytorami, Kancelariami Prawnymi, Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i Catalyst, Biurem Maklerskim oraz wieloma innymi podmiotami uczestniczącymi w procesach gospodarczych. Znajomość rynku oraz odpowiednie relacje biznesowe są kluczem do odpowiedniego doradztwa dla Klientów.

Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

FIN-GATE pomaga swoim Klientom w ustaleniu strategii rozwoju i konkurencji, która w najbardziej efektywny sposób łączy szanse rynkowe i silne strony przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju opracowywana jest zarówno dla przedsiębiorstw planujących zdynamizować swój rozwój jak i dla przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji. W tym drugim przypadku może być uzupełniona o pogłębioną analizę wnętrza przedsiębiorstwa.
W zakresie strategii rozwoju FIN-GATE proponuje w szczególności:

 • Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM - Value Based Management)
 • Analizy strategiczne
 • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
 • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania

Restrukturyzacja

W dziedzinie restrukturyzacji FIN-GATE koordynuje procesy w celu zmaksymalizowania wartości podmiotu restrukturyzowanego. FIN-GATE przygotowuje plany na zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i trwałe odzyskanie rentowności dzięki zmianom operacyjnym i programom oszczędnościowym. FIN-GATE wspomaga również podmioty restrukturyzowane we wdrażaniu zmian oraz uczestniczy w zarządzaniu całym procesem poprzez kontrolę lub nadzór finansowania.

W zakresie restrukturyzacji FIN-GATE proponuje w szczególności:

 • Program restrukturyzacji, strategia rozwoju, doradztwo strategiczne
 • Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy
 • Układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia
 • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
 • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania
 • Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa
 • Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

Przekształcenia, fuzje, przejęcia

Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć warunki, które skłaniać będą właścicieli firmy do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. FIN-GATE pomaga dobrać właściwą formę do założeń rozwojowych firmy, przeprowadzamy proces przekształcenia i rejestracji a także pomaga w zdobyciu finansowania na zamierzone cele strategiczne.

W zakresie przekształceń, fuzji i przejęć FIN-GATE proponuje w szczególności:

 • Due diligence - kompleksowe badanie i analiza firm
 • Wycenę spółki, ocena efektywności inwestycji kapitałowych
 • Wycena przedsiębiorstwa, aktywów, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • Podział spółek - plan podziału, przeprowadzenie procesu
 • Połączenie spółek (fuzja firm) - plan połączenia, przeprowadzenie procesu
 • Przekształcenie spółek - plan przekształcenia, przeprowadzenie procesu
Copyright © 2012, Mage - Marketing Agency by Tomasz Szczepański